Timotije -- Timótheus
BOU 2010-2011   -   mgr Fenyvesi Péter1:04:10Hanganyagok

Főkategória » 2010-2011-es elõadások » A Biblia Nagy Emberei, Újszövetség / Velikani Biblije, Novi Zavet

Cím Méret Belehallgat Letöltés
   Uvodno predavanje -- Bevezetö elöadás
BOU 2010-2011   -   drs Gallusz László      1:08:11
38MB
   Uloga Isusa Hrista u čovekovom spašavanju -- Jézus Krisztus szerepe az ember megváltásában
BOU 2010-2011   -   mgr Zarka Péter      1:05:55
36MB
   Simeun i Ana - koji prepoznaju Mesiju -- Simon és Anna - akik felismerik a Messiást
BOU 2010-2011   -   Ördög Róbert      48:30
29MB
   Jovan - ljubljeni učenik -- János - a szeretett tanitvány
BOU 2010-2011   -   dr Tokics Imre      45:00
25MB
   Nikodim - koji je želeo da upozna Hrista -- Nikodémus - aki szerette volna megismerni Jézust
BOU 2010-2011   -   mgr Zarkáné Teremy Krisztina      54:33
28MB
   Jovan Krstitelj - preteća Isusa Hrista -- Keresztelö János - útkészitö Jézus jövetelének
BOU 2010-2011   -   dr Szigeti Jenö      54:15
27MB
   Marija - žena nade -- Mária - a reménység asszonya
BOU 2010-2011   -   dr Ösz Farkas Ernö      48:08
28MB
   Car Irod -- Heródes
BOU 2010-2011   -   mgr Zarka Péter      1:11:37
40MB
   Josif - bogobojazni otac -- József - az istenfélö édesapa
BOU 2010-2011   -   prof Mira Knezević      36:26
20MB
   Mudraci sa istoka -- A keleti bölcsek
BOU 2010-2011   -   Ördög Róbert      59:12
32MB
   Susret sa Mesijom -- Találkozás a Messiással
BOU 2010-2011   -   Maljik Siniša      49:48
25MB
   Znacaj Hristovog rođenja -- Jézus születésének jelentösége
BOU 2010-2011   -   Dragan Ćirić      42:29
24MB
   Žena Samarjanka -- Samáriai asszony
BOU 2010-2011   -   dr Ocsai Tamás      47:32
25MB
   Apostol Pavle - progonitelj - progonjen -- Pál apostol - üldözöböl - üldözött
BOU 2010-2011   -   mr Dragan Pejovski      56:18
30MB
   Žena Hananejka -- A kananeusi asszony
BOU 2010-2011   -   prof Trajkovska Marija      48:40
27MB
   Marta - izabrati ono najbolje -- Márta - választani a legjobbat
BOU 2010-2011   -   mgr Ocsai Tamás      41:28
24MB
   Dimas -- Démás
BOU 2010-2011   -   mr Pejovski Dragan      1:00:12
29MB
   Zahej -- Zakeus
BOU 2010-2011   -   mr Goran Živković      44:39
28MB
   Petar -- Péter
BOU 2010-2011   -   mgr Zarkáné Teremy Krisztina      1:03:00
34MB
   Marija Magdalena -- Mária Magdaléna
BOU 2010-2011   -   Laslo Čanji      1:02:55
32MB
   Juda -- Judás
BOU 2010-2011   -   dr Szigeti Jenö      55:07
27MB
   Pilat -- Pilátus
BOU 2010-2011   -   mr Jovan Radovanović      35:15
19MB
   Stefan - prvi mučenik -- István - az elsö vértanú
BOU 2010-2011   -   Ördög Róbert      50:48
28MB
   Biblijska arheologija -- Bibliai archeológia
BOU 2010-2011   -   dr Tokics Imre      1:01:13
32MB
   Dva Simona -- A két Simon
BOU 2010-2011   -   dr Tatjana Grek      58:57
33MB
   Toma -- Tamás
BOU 2010-2011   -   dr Tokics Imre      46:03
28MB
   Progonitelj postao progonjenik -- Az üldözöböl - üldözött lett
BOU 2010-2011   -   mgr Zarkáné Teremy Krisztina      1:01:21
32MB
   Isus je umro na krstu, ali je vaskrsao -- Jézus meghalt a kereszten, de feltámadott
BOU 2010-2011   -   Dragan Ćirić      49:21
27MB
   Rimski kapetan -- A római százados
BOU 2010-2011   -   mgr Fenyvesi Péter      51:03
25MB
   Filip - evanđelista -- Fülöp - az evangélista
BOU 2010-2011   -   Dragan Ćirić      44:21
21MB
   Tavita - primer dobrih dela -- Tábitha - a jó cselekedetek példaképe
BOU 2010-2011   -   Laslo Čanji      1:01:19
29MB
   Isus - Savršeni primer -- Jézus - a tökéletes példa
BOU 2010-2011   -   mr Goran Živković      41:43
18MB
   Ananija i Safira -- Anániás és Safira
BOU 2010-2011   -   drs Gallusz László      51:46
25MB
   Bogobojazni Kornelije -- Az istenfélö Kornéliusz
BOU 2010-2011   -   mgr Zarka Péter      1:01:01
31MB
   Timotije -- Timótheus
BOU 2010-2011   -   mgr Fenyvesi Péter      1:04:10
32MB
   Rat Bogova - Knjiga Izlaska -- Az Istenek háborúja - A kivonulás könyve
BOU 2010-2011   -   drs Mihalecz Gábor      51:06
25MB


Program

A program jelenleg nem elérhető


Előadók

Budapesti és belgrádi Teológiai egyetem tanárai:

Ćirić Dragan
Čanji Laslo
Drs. Gallusz László
Dr. Tokics Imre
Dr. Szigeti Jenő
Dr. Ősz Farkas Ernő
Dr. Ócsai Tamás
Dr.  Tatjana Grek  
Fenyvesi Péter mgr
Grujičić Dragan mgr
Ördög Róbert
Maljik Siniša
Prof Kneľević Mira
Pejovski Dragan mgr
Prof Trajkovska Marija
Radovanov Jovan mgr
®ivković Goran mgr
Zarka Péter mgr
Zarkáné Teremy Krisztína mgr


Támogatók

tfb.png hajdukovosda.png